Poučení k Zápisu 2017 / 2018

Doporučení pro rodiče k přípravě dítěte do prvního

 ročníku naleznete zde.