DIPLOMOVÁ PRÁCE

paní učitelky Niny Kačírové, která si vybrala naši školu pro svoji práci na téma Postoje učitelů křesťanských škol. Jako další školu si zvolila ZŠ Noe v Pardubicích.  /vloženo 25.9.2015/

Podpora školy Brána městem Nová Paka

 

Kniha návštěv

How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

Datum: 06.06.2018 | Vložil: AlbertVed

The prostate is an essential section of a male's reproductive system. It secretes fluids that aid in the transportation and activation of sperm. The prostate related is located just as you're watching rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, it will always be really really irritating and inconvenient to the patient as his urinary strategy is directly affected.

The common prostate medical problems are prostate infection, enlarged prostate and prostate cancer.Prostate infection, also known as prostatitis, is among the most common prostate-related condition in men younger than 55 years old. Infections from the prostate related are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis may be the least common of most kinds of prostate infection. It is due to bacteria located in the large intestines or urinary tract. Patients may experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by using antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to ease the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is a condition of a particular defect within the gland and the persistence presence of bacteria inside urinary tract. It can be brought on by trauma towards the urinary tract or by infections originating from the rest in the body. A patient can experience testicular pain, lower back pains and urination problems. Although it is uncommon, it may be treated by removal with the prostate defect followed by the use antibiotics and NSAIDs to deal with the soreness.

Non-bacterial prostatitis accounts for approximately 90% of prostatitis cases; however, researchers have not to determine the cause of these conditions. Some researchers feel that chronic non-bacterial prostatitis occur because of unknown infectious agents while other think that intensive exercise and high lifting can cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an appropriate diet is important. These are some with the actions to maintain your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is essential for overall health and this will also maintain your urinary track clean.

2. Some studies declare that a number of ejaculations per week will prevent prostate cancer.

3. Eat steak sparingly. It has been shown that consuming a lot more than four meals of beef every week will heighten the risk of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an appropriate diet with cereals, vegetable and fruits to be sure sufficient intake of nutrients necessary for prostate health.

The most critical measure to look at to ensure a healthy prostate is usually to choose regular prostate health screening. If you are forty years of age and above, you must go for prostate examination one or more times a year.

Brána

Datum: 24.04.2018 | Vložil: LM, studentka učitelství na UP Olomouc

Řekla bych, že tato škola nejde úplně s dnešním trendem, který je založený na výkonu a množství výsledků za jakoukoliv cenu. Spíš jsem vnímala snahu učitelů předat dětem informace, které jsou pro ně využitelné a také hodnoty pro život, které jsou snad ještě cennější než informace samotné (aniž by děti byly o cokoliv ochuzeny). Celkově je ve škole vstřícné prostředí, ve kterém se přistupuje s úctou (nejen k dětem), a v němž se odráží to, že žáci i učitelé spolu navzájem komunikují. Jistě, v každé škole je potřeba, aby se žáci připravovali a učili - každý kdo chce něco získat, musí vyvinout jakousi energii. Ale myslím si, že v téhle škole se tlak na žáka zbytečně nezveličuje, spíš je snaha být žákům průvodcem a mentorem k dosažení vzdělání.

Co mi dala škola Brána?

Datum: 27.03.2017 | Vložil: O.M., absolvent

Naučil jsem se to, co jsem měl umět na střední školu. Uvědomuji si, že jsem toho mnoho využil. Na obráběče kovu potřebuji umět dělat rukama. Proto se mi hodilo také vše praktické, co mi škola dala.

Investice, která se v životě neztratí.

Datum: 22.03.2017 | Vložil: Doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D., otec

Mateřská škola Brána se otevřela přesně v době, kdy jsme hledali pro naši první dceru školku s menším kolektivem, osobním přístupem učitelů a aktivní komunikací s pedagogy. Jako předchozí roky jsme měli zpočátku obavy, jak bude dcera vnímat nové prostředí a další nové věci. K našemu naprostému překvapení všechno zvládala výtečně a během jednoho týdne se naučila nejen držet vůbec tužku v ruce správně, ale i malovat! Od té doby ušla ona, MŠ i ZŠ Brána velký kus cesty pospolu. Nyní je hrdou žákyní ZŠ Brána spolu se svou mladší sestrou. Obě části školy mohu jen doporučit. Výchova a vzdělání, které tam učitelé vkládají do dětí spolu s křesťanskými základy, se jim v životě nikdy neztratí!

Co mi dala škola BRÁNA

Datum: 20.03.2017 | Vložil: V.O., absolventka

Tato škola mi dala hodně věcí do života. Například mne naučila komunikovat s mladšími, stejně starými i staršími lidmi. Hodně se mi líbilo, že tam byly společné akce celé školy, dokonce na víc dnů. Také jsem v Bráně získala dobré hudební základy.

Čím mě obohatila BRÁNA

Datum: 20.03.2017 | Vložil: D.S., Absolventka

Tato škola mě naučila hledět si své práce a nehledět na to, co dělají ostatní. Díky častému psaní slohů a diktátů, častému odevzdávání čtenářských deníků a časté recitaci se mi tyto aktivity staly oblibou a s radostí je vyhledávám. A také jsem se naučila lépe zpívat. Z toho mám velkou radost, a proto stále ráda zpívám.

BRÁNA pohledem absolventa

Datum: 17.03.2017 | Vložil: Terka Cermanová, absolventka

Škola BRÁNA mi dala hodně užitečných věci do života...hlavně sebevědomí, díky kterému jsem se dostala na mou milovanou střední školu....získala jsem tu mnoho úžasných přátel, se kterými se dodnes vídám...naučili mě tu zpívat a radovat se ze zpěvu....mám z této školy několik moudrostí do života, které využívám dodnes, proto moc děkuji všem učitelům z Brány za jejich čas a důvěru, kterou jsem v nich měla a pořád mám.

Můj pohled na školu BRÁNA

Datum: 17.03.2017 | Vložil: E. Kodymová

Co se mi líbí na škole Brána? Třeba to, že převládá individuální přístup ke každému žákovi, vládne téměř rodinná atmosféra ve škole, nechybí spousta kulturních akcí.

Škola BRÁNA v mých očích

Datum: 17.03.2017 | Vložil: Jana Turnovská

Líbí se mi společné zahájení, kterým v Bráně začíná školní den. Všichni z celé školy se ráno sejdou, zazpívají si, někteří žáci recitují básně. Rodiče mohou být v tento okamžik se svými dětmi, což zejména pro prvňáčky a jejich rodiče může být naprosto úžasné, že přímo ve škole mají svoji mamku, svého tátu, který je tam s nimi a podpoří je. Už tato, na první pohled pouhá maličkost, mění "cizí školu" na "moji", anebo ještě spíše NAŠI školu. Jsme si tam tak nějak všichni blíž. Ochota učitelů naslouchat jinakostem jednotlivých dětí a brát je takové, jaké jsou, je jinde nevídaná. Je toho mnoho, to by vyšlo na dlouhý dopis, který by se nikomu nechtělo pro tolik písmen číst, co školu Brána odlišuje od jiných škol, čeho si na ní ceníme a co na ní máme rádi. Každému vnímavému rodiči to beztak dojde samo hned po první návštěvě, tak jako mně před dvěma lety, kdy jsem tam přivedla svou dceru Vandičku. A moc se těším, že tam letos povedu svého synka Emílka, nového budoucího prvňáčka Brány.

Jak vidím školu BRÁNA

Datum: 17.03.2017 | Vložil: Milan Oláh

Co se mi líbí na Bráně? Já byl poprvé v Národním divadle až ve svých čtyřiceti letech. Mé děti už v první třídě. V životě jsem na školní výlet neletěl letadlem. Můj syn letěl do Barcelony již ve čtvrté třídě. Nikdy se mi nestalo, že bych se po prázdninách jako dítě těšil do školy. Mé děti se těší.
M. Oláh, otec

1 | 2 | 3 | 4 >>

Přidat nový příspěvek