DIPLOMOVÁ PRÁCE

paní učitelky Niny Kačírové, která si vybrala naši školu pro svoji práci na téma Postoje učitelů křesťanských škol. Jako další školu si zvolila ZŠ Noe v Pardubicích.  /vloženo 25.9.2015/

Podpora školy Brána městem Nová Paka

 

Kniha návštěv

Brána

Datum: 24.04.2018 | Vložil: LM, studentka učitelství na UP Olomouc

Řekla bych, že tato škola nejde úplně s dnešním trendem, který je založený na výkonu a množství výsledků za jakoukoliv cenu. Spíš jsem vnímala snahu učitelů předat dětem informace, které jsou pro ně využitelné a také hodnoty pro život, které jsou snad ještě cennější než informace samotné (aniž by děti byly o cokoliv ochuzeny). Celkově je ve škole vstřícné prostředí, ve kterém se přistupuje s úctou (nejen k dětem), a v němž se odráží to, že žáci i učitelé spolu navzájem komunikují. Jistě, v každé škole je potřeba, aby se žáci připravovali a učili - každý kdo chce něco získat, musí vyvinout jakousi energii. Ale myslím si, že v téhle škole se tlak na žáka zbytečně nezveličuje, spíš je snaha být žákům průvodcem a mentorem k dosažení vzdělání.

Co mi dala škola Brána?

Datum: 27.03.2017 | Vložil: O.M., absolvent

Naučil jsem se to, co jsem měl umět na střední školu. Uvědomuji si, že jsem toho mnoho využil. Na obráběče kovu potřebuji umět dělat rukama. Proto se mi hodilo také vše praktické, co mi škola dala.

Investice, která se v životě neztratí.

Datum: 22.03.2017 | Vložil: Doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D., otec

Mateřská škola Brána se otevřela přesně v době, kdy jsme hledali pro naši první dceru školku s menším kolektivem, osobním přístupem učitelů a aktivní komunikací s pedagogy. Jako předchozí roky jsme měli zpočátku obavy, jak bude dcera vnímat nové prostředí a další nové věci. K našemu naprostému překvapení všechno zvládala výtečně a během jednoho týdne se naučila nejen držet vůbec tužku v ruce správně, ale i malovat! Od té doby ušla ona, MŠ i ZŠ Brána velký kus cesty pospolu. Nyní je hrdou žákyní ZŠ Brána spolu se svou mladší sestrou. Obě části školy mohu jen doporučit. Výchova a vzdělání, které tam učitelé vkládají do dětí spolu s křesťanskými základy, se jim v životě nikdy neztratí!

Co mi dala škola BRÁNA

Datum: 20.03.2017 | Vložil: V.O., absolventka

Tato škola mi dala hodně věcí do života. Například mne naučila komunikovat s mladšími, stejně starými i staršími lidmi. Hodně se mi líbilo, že tam byly společné akce celé školy, dokonce na víc dnů. Také jsem v Bráně získala dobré hudební základy.

Čím mě obohatila BRÁNA

Datum: 20.03.2017 | Vložil: D.S., Absolventka

Tato škola mě naučila hledět si své práce a nehledět na to, co dělají ostatní. Díky častému psaní slohů a diktátů, častému odevzdávání čtenářských deníků a časté recitaci se mi tyto aktivity staly oblibou a s radostí je vyhledávám. A také jsem se naučila lépe zpívat. Z toho mám velkou radost, a proto stále ráda zpívám.

BRÁNA pohledem absolventa

Datum: 17.03.2017 | Vložil: Terka Cermanová, absolventka

Škola BRÁNA mi dala hodně užitečných věci do života...hlavně sebevědomí, díky kterému jsem se dostala na mou milovanou střední školu....získala jsem tu mnoho úžasných přátel, se kterými se dodnes vídám...naučili mě tu zpívat a radovat se ze zpěvu....mám z této školy několik moudrostí do života, které využívám dodnes, proto moc děkuji všem učitelům z Brány za jejich čas a důvěru, kterou jsem v nich měla a pořád mám.

Můj pohled na školu BRÁNA

Datum: 17.03.2017 | Vložil: E. Kodymová

Co se mi líbí na škole Brána? Třeba to, že převládá individuální přístup ke každému žákovi, vládne téměř rodinná atmosféra ve škole, nechybí spousta kulturních akcí.

Škola BRÁNA v mých očích

Datum: 17.03.2017 | Vložil: Jana Turnovská

Líbí se mi společné zahájení, kterým v Bráně začíná školní den. Všichni z celé školy se ráno sejdou, zazpívají si, někteří žáci recitují básně. Rodiče mohou být v tento okamžik se svými dětmi, což zejména pro prvňáčky a jejich rodiče může být naprosto úžasné, že přímo ve škole mají svoji mamku, svého tátu, který je tam s nimi a podpoří je. Už tato, na první pohled pouhá maličkost, mění "cizí školu" na "moji", anebo ještě spíše NAŠI školu. Jsme si tam tak nějak všichni blíž. Ochota učitelů naslouchat jinakostem jednotlivých dětí a brát je takové, jaké jsou, je jinde nevídaná. Je toho mnoho, to by vyšlo na dlouhý dopis, který by se nikomu nechtělo pro tolik písmen číst, co školu Brána odlišuje od jiných škol, čeho si na ní ceníme a co na ní máme rádi. Každému vnímavému rodiči to beztak dojde samo hned po první návštěvě, tak jako mně před dvěma lety, kdy jsem tam přivedla svou dceru Vandičku. A moc se těším, že tam letos povedu svého synka Emílka, nového budoucího prvňáčka Brány.

Jak vidím školu BRÁNA

Datum: 17.03.2017 | Vložil: Milan Oláh

Co se mi líbí na Bráně? Já byl poprvé v Národním divadle až ve svých čtyřiceti letech. Mé děti už v první třídě. V životě jsem na školní výlet neletěl letadlem. Můj syn letěl do Barcelony již ve čtvrté třídě. Nikdy se mi nestalo, že bych se po prázdninách jako dítě těšil do školy. Mé děti se těší.
M. Oláh, otec

Návštěva ZŠ Brána v rámci praxe

Datum: 02.12.2016 | Vložil: Studentky UHK

Děkujeme za možnost navštívit tuto školu, byla to pro nás nová a velice příjemná zkušenost. Nejvíce se nám líbilo ranní zahájení školního dne a čtení žáků. Myslím, že nás to inspirovalo do budoucího zaměstnání. Díky malému počtu žáků ve třídě se učitelé mohou věnovat individuálně žákům a pomáhat jim. Což je naprosto skvělé.
Moc děkujeme za tuto možnost návštěvy

1 | 2 | 3 | 4 >>

Přidat nový příspěvek