Aktuální stav v prosinci 2011

12.12.2011 15:40

Centrum Brána

Idea vybudování Centra vznikla z potřeby vytvořit odpovídající zázemí pro kvalitní

práci zejména následujících třech subjektů:

  • Brána, základní škola a mateřská škola,
  • Občanské sdružení Fontána a
  • Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace.

Objekt, který do výše uvedené podoby rekonstruujeme, se nachází na adrese: Heřmanická 340, Nová Paka.

Podrobnosti se dovíte v dalších článcích.

Stavba Centra Brána

Nové horizonty

10.12.2011 20:11

Jeden zářící bod, který v tomto projektu vidím, je otevření školky v září 2012.

Takže vlastně září září :-))

Ovšem než dojdeme k tomuto bodu, trochu se usaďme v reálné situaci.

Brzy objednáme okna a dveře, v lednu začneme s elektroinstalací, potom

přijdou omítky, topení (celá školka má mít podlahovku), podlahy, obklady,

montáže různých panelů a vybavení včetně sanitárního. A fasáda by také

měla přijít zjara na řadu.

Jakmile zima zeslábne a vykoukne víc sluníčko, budeme bourat garáž

a přístřešek (nejdříve to vše musíme vyklidit) a čekají nás zemní práce

kolem domu, chodníčky, trávník, hřiště pro MŠ, oplocení a vše, co s tím

souvisí.

Přátelé, kdo se umíte modlit, modlete se za nás, ať to dobře zvládneme.

Kdo máte ochotu nějak pomoci, přijďte nám pomoct. Kdo máte nějaké

peníze, které byste byli ochotní poskytnout na tuto práci, budeme moc rádi,

protože je momentálně obzvlášť hodně potřebujeme. Číslo účtu je v 

kontaktech Sboru Jednoty bratrské. Variabilní číslo můžete napsat 340,

což popisné číslo Centra Brána.

Rekapitulace

10.12.2011 19:53

Kalendářní rok se nám chýlí ke konci, packá zejma je na krku a my se

ohlížíme, co jsme letos zvládli.

Vstupní přístavba je postavena, zastropena, uvnitř jsou hotové podkladní

betony, dokončují se příčky, rozvod odpadů a vodoinstalace.

Zvládli jsme nové přípojky vody, kanalizace a plyn až do plynoměrné budky

na hranici pozemku.

Je to skvělé, že jsme takto pokročili. Díky všem řemeslníkům i brigádníkům.