Koruna ke korunce

07.04.2010 11:15

Začali jsme pilnou prací - vyklízením objektu a prodejem všeho, co se dá prodat. Ještě nyní prodáváme keramiku a použitelné formy na odlévání keramiky. Ještě stále pořádáme brigády na vyklizení a přípravu ke stavbě. Ještě nás to baví, i když se těšíme na další lepší fázi - stavbu.

Zjistili jsme, že přesně na to, co chceme vybudovat existuje možnost žádat o dotaci z evropských peněz - tedy "Regionální operační program NUTS II". Proto jsme projekt nazvali "Brána, regenerace brownfieldu na školní a volnočasové centrum všech generací". Název vlastně říká vše - tedy těm, kdo mu rozumí. My jsme museli trochu přijmout evropskou terminologii, kde regenerace brownfieldu znamená přestavba dlouhou dobu nevyužívaného (ladem ležícího) objektu - který je městem zařazen do kategorie "brownfieldů". Začali jsme zpracovávat tento projekt a žádost.

V té době - koncem léta 2008 - jsme dostali úžasný finanční dar od Společnosti ADW na zakoupení celé nemovitosti. To se stalo celému našemu společenství obrovským povzbuzením, že v tom nejsme sami a že se našli další lidé, kteří ten cíl vidí podobně jako my a chtějí naši cestu k němu podpořit. Některá společenství Jednoty bratrské uspořádala sbírku na podporu našeho díla. Mnozí nás povzbuzují. Jsme vděční, že máme kolem sebe přátele, kteří za námi stojí. I mnozí jednotlivci obětavě přispěli.

V listopadu 2008 jsme měli žádost o dotaci hotovou - stovky papírů, jen jeden nám chyběl. Kvůli sousedskému neporozumění jsme nedostali územní rozhodnutí. Dotační pracovnice z toho byly také smutné, protože se jim projekt velmi líbil a hned přemýšlely, jak by nám mohly pomoci.......

Dnes už máme územní rozhodnutí a vše se hýbe kupředu.

Dotace z evropských peněz by byla skvělá, ale je velmi nejistá.

Kde tedy sehnat finance na rekonstrukci?