Výhled

07.04.2010 13:57

Objevila se nám nová naděje, jak bychom mohli získat prostředky k rekonstrukci "keramičky" na centrum BRÁNA.

Naši již zmínění přátelé z jižní Moravy nám dali velkorysou nabídku zároveň s výzvou.

 

Chtějí nás podpořit v tom, abychom našli další partnery projektu i v naší blízkosti, v našem městě a okolí. Partnery, se kterými budeme nadále v kontaktu. Určitě jsou lidé, kteří rádi podpoří dobré dílo, které má jasnou vizi a nehrozí, že se v něm peníze jen tak někde utopí.

Velkorysost nabídky spočívá v tom, že ke každé koruně, kterou obdržíme od různých soukromých dárců, oni přidají čtyři koruny. To prakticky znamená, že když projekt někdo podpoří částkou 1.000,- Kč, může si být jist 400 % zúročením - hned z toho bude 5.000,- Kč.

Opravdu nám nejde o to jen od někoho inkasovat peníze na účet a nechat je množit. Jde nám o to získat vztah s tím, kdo uvažuje o partnerství a přispění na toto dílo, sejít se, probrat potřebné otázky a podobně.

Účet, ze kterého se bude celý projekt financovat, patří Sboru Jednoty bratrské v Nové Pace, který je zřizovatelem školy Brána a investorem. 

Číslo účtu je: 188631524/0300, variabilní symbol: 340

Budeme vděční za váš zájem, za každého, kdo přispěje jakoukoli částkou.